GfK Türkiye’nin yaptığı 2017 Nisan araştırmasıda; çalışanlara, değişimi yönetmek, rekabetçilik, müşteri odaklılık, şirket kültürü, liderlik anlayışı, etik ve kredibilite başlıklarında firmalarıyla ilgili sorular soruldu. Sonuçlara göre şirketlerin dayanıklılığı şu şekilde:

Türkiye’deki şirketlerin ortalama dayanıklılık skoru yüzde 66 olarak hesaplandı. Bu sonuçtan hareketle Türkiye’de şirketlerin dayanıklılık ve esneklik seviyelerinin ortalama, yani iyileştirmeye açık olduğunu söylemek mümkün.

1-49 çalışanı olan şirketlerin, tamamen yerli olan şirketlerin ve 11-25 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin diğer şirketlere göre daha dayanıklı ve esnek olduğu görülüyor. Kriz olduğunda, yaşça daha genç şirketlerin dinamik, hızlı ve pro-aktif olmak ve cesur kararlar almak konusunda daha başarılı olduğunu görüyoruz. En çok 11-25 yaş aralığındaki şirketler (%71)  “Dinamik bir yapıyız. Hızla planlar, hızla aksiyon alırız.” ifadesine katılırken, bu ifadeye katılım oranı 25 yıldan daha fazladır faaliyet gösteren şirketlerde %57.

“Başarısızlığı gerçekçi bir iyimserlikle yorumlar, hemen bir sonraki adımları planlarız.” ifadesine katılanların oranı 11-25 yıldır (%59) faaliyet gösteren şirketler arasında diğerlerine göre daha fazla. 

Şirketlerin ortaklık yapılarına göre dayanıklılık skorlarına baktığımızda tamamen yerli şirketlerin biraz daha yüksek skora sahip olduğu görülüyor. “Dinamik bir yapıyız. Hızla planlar, hızla aksiyon alırız.” ifadesine katılım düzeyinin tamamen yerli şirketlerde (%68) daha yüksek olduğu görülürken, en düşük katılım düzeyi tamamen yabancı şirketlerde (%53) görülüyor. “Esneğiz. Duruma göre spontane karar ve aksiyon alabiliriz” diyenlerin oranı da tamamen yerli şirketlerde daha yüksek.

Reklamlar