DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından başlatılan yeni kampanyasını, ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
Dört örgüt adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu ortak basın açıklamasına çok sayıda milletvekili, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de katılarak destek verdi.

 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görfün ve Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’in de katıldığı ortak açıklamadan bir bölüm şöyle:
“Demokrasi ve barış için ilk şart OHAL’in kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesidir.
Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan, hak-hukuk tanımayan bu adaletsiz düzene karşı, OHAL rejimine karşı, toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, akademisyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana yürüyen milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin tanığıyız.

 
Bu bilinçle, “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ” başlığıyla düzenleyeceğimiz yeni kampanyamızı 81 ilde emek ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaştırarak yaygınlaştıracağız.

 
Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL’in bir kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla demokratik birçok etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz.

 

Reklamlar