Türkiye’de işsizlik oranları düşmüyor. Gençler mezun oluyor ama iş bulamıyor ve işsizler ordusunun yeni rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde,Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan işsizlik oranlarını ölçtü. Genç nüfusta işsizlik yüzde 0.7 artışla yüzde 20.6’ya yükseldi. İşsizlik geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.3 düzeyindeydi.

Bu dönemde tarım dışı işsizlik yüzde 12.8 olarak belirlendi. Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tarım sektörünün istihdam edilenler arasında payı yüzde 0.3, sanayi sektörünün payı yüzde 0.2 azalırken, inşaat sektörünün payı yüzde 0.5 arttı, hizmet sektörünün payında ise bir değişim gözlemlenmedi.

Potansiyel iş gücü artıyor, istihdam düşük


Ağustos döneminde işgücü bir milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise yüzde 1.1’lik artışla yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre işgücüne katılım erkeklerde yüzde 0.9 artışla yüzde 73.5’e, kadınlarda ise yüzde 1.2 artışla yüzde 34.3’e yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak üç milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 0.3 puanlık azalış ile yüzde 10.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 35 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 74 bin, inşaat sektöründe 59 bin, hizmet sektöründe 105 bin kişi arttı.

Reklamlar