Toplumun gelişmesine katkıda bulunmak sizin de elinizde. Farkındalığını arttırarak engelliler için toplumsal fayda yaratabilirsiniz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, bu konuda toplumun daha bilinçlendirmek için pek çok etkinlik düzenleniyor. 3 Aralık’ın devam eden haftasında da benzer programları görmek mümkün. Farkındalık yaratan programlardan biri de İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenleniyor. 

Engellilerin kamusal alanları kullanmaları

Seminer kapsamında özellikle engelli bireylerin günlük yaşantılarında kamusal alanları etkili kullanmaları önündeki fiziksel ve duygusal engeller tartışılacak. “Her birey bir engelli adayıdır” bakış açısı ile kamusal alanların kullanımında ve tasarımında eğitimin büyük bir öneminin olduğu vurgulanarak bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacak. Konu başlıklarından bazıları şöyle:

-Engelli bireylerin karşılaştığı engeller,
-Mimari ve kent düzenlemelerinin yarattığı sorunlar,
-Yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri,
-Eğitim engelleri ve çözüm önerileri,
-Engelli bireylerin sorunları ve buna yönelik farkındalık oluşturulması
konuları tartışılarak öğretmen adaylarının engellere ve engelli yurttaşlara karşı farkındalığının arttırılması.

Tüm bu başlıklar doğrultusunda özellikle çocuklar ve gençlerle çalışacak öğretmen adaylarının engelli dostu eğitim ortamı düzenlemesi ve programı oluşturması noktasında farkındalıklarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Üniversite’nin Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında “Engelleri Eğitimle Aşıyoruz” semineri gerçekleştiriliyor. Seminer, Prof. Dr. Önder Öztunalı Salonu’nda yapılacak.

Reklamlar