Einstein II. Dünya Savaşı sırasındaki gördüğü tehditleri politikacılara kabul ettirebilseydi durum muhtemelen farklı olurdu. Ama 2017 itibariyle dünyanın gelişmişlik durumu ancak bu. OECD’nin raporu.

2017 itibariyle dünya eğitimde ne durumda? OECD’nin 2017’ye Genel Bakışı’na yönelik raporda dünyanın eğitim durumu resmediliyor. Biliminsanlar istihdam edilmede sırayı hiçbir mesleğe kaptırmıyor ama…

OECD – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development) 2017 verilerine göre dünyada eğitim seviyesinde hala büyük eksiklikler var. OECD-iLibray.org sitesinde tamamı yayınlanan rapor dünyanın geldiği eğitim seviyesini gözler önüne seriyor.

Mezun olunan lisans dereceleri

Çoğu OECD ülkesinde yetişkinlerin yer aldığı en popüler lisans dereceleri iş idaresi, yöneticilik veya hukuk. OECD genelinde lisans eğitimi almış olup yaşı 25‑64 arasında olanların ortalama %23’ü bu üç alandan birinde eğitim derecesine sahip olmasına karşılık doğa bilimleri, istatistik ve matematikte %5, bilişim ve iletişim teknolojilerinde %4, mühendislik, imalat ve inşaatta %17. Lisans eğitimine yeni girenler arasında bu pay oranlarının benzer olması, bu alanlara ilginin sabit kaldığını gösteriyor.

Ancak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğe (STEM) ilgi daha üst eğitim düzeylerinde artarken 2015’te bu alanlardan doktora düzeyinde mezun olan öğrencilerin payı lisans düzeyine göre neredeyse iki katıydı. Bu alanlar aynı zamanda uluslararası lisans öğrencileri tarafından da tercih edilmekte, en yüksek pay sahibi olan bilimle ilgili alanda eğitim görmekte olanlar ise OECD ülkelerinde eğitim görmekte olanların yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Üst orta meslek eğitimi yolunda mühendisliğe ilginin lisans düzeyine göre daha yüksek olması, bu programların sanayi sektörüyle güçlü bağlarından kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık üçte biri, üst orta düzey meslek programlarından mühendislik, imalat ve inşaat dereceleriyle mezun olmaktadır ki ‑ bu, lisans düzeyindeki payın neredeyse iki katı.

Bilimde istihdam oranı eşit değil

STEM ile ilgili alanların daha yüksek istihdam oranlarına ulaşması, artan ölçüde inovasyon güdümlü hale gelen toplumun taleplerini yansıtmaktadır: Bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) mezunları sanat ve beşeri bilimlerden veya sosyal bilimler, gazetecilik ve bilişimden mezun olanlara göre yüzde 7 puan daha yüksek bir istihdam oranı bekleyebilmekteler. Ancak bilimle ilgili alanlardaki istihdam oranları eşitsiz: Doğal bilimler, matematik ve istatistik mezunlarının sanat ve beşeri bilim mezunlarıyla benzer istihdam oranlarına ulaşması daha muhtemel ‑ ancak her ikisi de mühendislerin veya ICT uzmanlarının ulaştığı oranların altında kalıyor.

Meslekler arası kadın – erkek eşitliği

Mezuniyet oranlarındaki cinsiyet eşitliği, bazı eğitim alanlarında özellikle de üst orta mesleki eğitimde hala uzak bir rüyadır. Her ne kadar hala mühendislik, imalat ve inşaat alanlarına giren dört kişiden yaklaşık birini kadınlar oluşturuyor olsa da cinsiyet eşitliği lisans düzeyinde artmaktadır. Diğer yandan sağlık ve bakım alanlarında eğitime giren dört kişiden üçüne karşılık gelmektedirler. İş idaresi ve hukuk, doğa bilimleri, matematik ve istatistik gibi diğer alanlarda ‑ yeni girenler arasında cinsiyet eşitliği neredeyse sağlanmıştır.

Reklamlar