TÜİK’in bir önceki yılın Ekim ayı ile 2017’nin aynı dönemini karşılaştırdığı raporuna göre şu an iş arayanların sayısı en az 3 milyon.

Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 1.5 puanlık azalış ile % 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış ile % 12.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalış ile % 19.3 olurken, 15 – 64 yaş grubunda bu oran 1.5 puanlık azalış ile % 10.5 olarak gerçekleşti.

TÜİK Ekim ayı istihdam karşılaştırması

İstihdam oranı % 47.6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artış ile % 47.6 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin % 19.3’ü tarım, % 19.1’i sanayi, % 7.6’sı inşaat, % 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörünü çalışanlarında artış

2016 yılının Ekim dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İş gücüne katılma oranı % 53.1


İş gücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak % 53.1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla % 72.4, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla % 34.2 olarak gerçekleşti.