Petrol aramalarında kullanılan akaryakıttan ne KDV ne ÖTV alınıyor. Yenilebilir temiz enerji aramalarında ise üstüne vergi yükü geliyor.

Enerji tüketiminin tamamen yenilenebilir temiz enerji ile yapılması şirketlerin ve devletlerin birincil politikası olması gerekiyor. Fakat fosil enerji kaynağı olan petrol gibi yakıldığında doğadan temizliği yıllar alan ve yenilenebilir özellği bulunmayan enerji kaynakları geleneksel olduğu için vazgeçmek kolay olmuyor.

Yenilenebilir temiz enerji, tasarrufu dolayısıyla “daha az tüketimi” sunduğundan; gelenekselci yapıdan rant elde edenler değişimi desteklemiyor.

Son dönemde maliyetlerinin ve risklerinin arttığını ifade eden Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk de jeotermal aramalarında kullanılan akaryakıttaki vergi ödemelerine dikkat çekiyor.

Petrol mü, Jeotermal enerji mi?

Jeotermal-Enerji-Medya-RöportajJESDER Başkanı Şentürk: “Jeotermal kuyulardan elde edilen enerjinin ısıl eşdeğeri, petrol kuyularından daha fazla. Örneğin jeotermal bir kuyudan elde edilen elektrik enerjisi 4 MW ise aynı yöntem ve maliyet ile açılan bir petrol sondajından elde edilen petrolden aynı elektrik eşdeğer gücü elde edemiyorsunuz. Üstelik jeotermal, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Oysa petrol tükenebilir bir kaynak. Jeotermal kaynaklarımız ülkemiz için petrol kadar değerli bir kaynak ve faydalanma alanları petrolden çok daha fazladır. Son dönemlerde jeotermal santral yatırımcıları, jeotermal kaynaklardan maden ve mineral elde edilmesi konusunda çalışmalar yürütmekte. Bu faktörler göz önünde bulundurularak sondajda kullanılan yakıta ÖTV ve KDV istisnası desteği jeotermal yatırımcılarına da verilmeli” diyor.

Jeotermal arama ÖTV ve KDV’den muaf tutulsun

Şentürk, Maden Teknik ve Arama – MTA tarafından keşfi yapılarak yatırımcılara devredilen ve yeni keşfedilen sahalarda 3 bin metrenin altına inmek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle jeotermal kaynağa erişmenin maliyetlerin arttığını belirtiyor:

“Jeotermal enerji milli, sürdürülebilir ve karbon emisyonu çok düşük. Fakat diğer yenilenebilir enerjilerden farklı olarak, keşfi ve işletilmesinin çeşitli risk ve zorlukları bulunuyor. Bu nedenle devlet destekleri kritik önem taşıyor.”

Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal (jeo: yerküre, termal: ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil, birincil enerji kaynağıdır. İçinde su bulunmayan sıcak kuru kayalar da jeotermal enerji kaynağıdır.