“İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”, 26 Şubat’ta Koç Üniversitesinde düzenlenen törenle, Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Dr. Elif Gül Yılmazlar ve Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Öztürk’e verildi.

Ödül, Türkiye’de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmeyi amaçlayor. 2010 yılında Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından kurulan Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü, her yıl akademisyenleri bu ödülle taçlandırılıyor.

Dr. Elif Gül Yılmazlar, “Haksız Tahrik Kurumuna İlişkin Olarak Hâkimlerin Karar Alma Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Yönünden Değerlendirilmesi” isimli çalışmasıyla ve Dr. Mustafa Öztürk ise “Temel Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE) Yetkinliğinin Kazandırılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldüler.

Doktora öğrencilerine ve doktora derecesine sahip araştırmacılara verilen bu prestijli ödül için başvurular, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın önderliğinde, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Baydar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, ödülün üst düzey yetkinlik gösteren iki aday arasında paylaştırılmasına karar verildi.

 

Reklamlar