Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri kapsamında 10-30 Mart tarihleri arasında “Sanatçı Atölyeleri” düzenliyor. 

Yetişkinler için hazırlanmış olan bu atölyelerde, katılımcılar sanatçılarla beraber çalışıp kendi eserlerini ortaya koyabilecekler. Pera Müzesi, bir nevi eğitim programı niteliğinde olan atölyelerde, farklı prensipler üzerine çalışan sanatçılara yer veriyor. Bu sayede katılımcılar, seramik, suluboya, minyatür gibi çeşitli malzeme ve tekniklerle form, mekân, imge, ve ağırlık ölçüleri gibi kavramları alanlarında başarılı isimlerle inceleme ve öğrenme fırsatı yakalıyor.

Sanatçı atölyelerine katılacak olan bireyler aynı zamanda Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan derlenen ve 18. ve 19. yüzyılın elçi ve ressamlarına odaklanan “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”; Kütahya seramikleri üzerinden kahvenin macerasına odaklanan “Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramikleri” ile 4000 yıllık ticaret ve bilim tarihine ışık tutan “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde gezebilecekler.

Pera Müzesi Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu.jpgPera Sanatçı Atölyeleri programı ve içeriği

Programda eğitim verecek sanatçılar Gökçe İrten, Murat Palta, Gabrielle Reeves, Yasemin Özcan, Çağrı Saray ve Ezgi Tok 10-30 Mart tarihlerinde Pera Müzesi’nde yetişkin öğrencilerini bekliyor.

Gökçe İrten ile “Kahve Molasında Kolaj”

Kahve Molası sergisine yönelik kurgulanan “Kahve Molasında Kolaj” atölyesi, sergi turu ile başlıyor. Sanatçı Gökçe İrten’in katılımcılarla form, desen ve eskiz kavramları üzerine gerçekleştirdiği sohbetin ardından katılımcılar, koleksiyondan esinle desenler çiziyor. Atölye sonunda bu desenler ve hazır görsellerden oluşturulan kolajlar, kartpostal ve postere dönüştürülüyor. “Figürlerle Kolaj” atölyesi, 10 Mart Cumartesi günü 15:00-17:00saatleri arasında düzenleniyor.

Murat Palta ile “Minyatürde Kesişen Dünyalar”

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar koleksiyon sergisinden esinlenen “Minyatürde Kesişen Dünyalar” atölyesi, sanatta doğu-batı sentezine odaklanıyor. Atölye kapsamında katılımcılar, sanatçı Murat Palta eşliğinde batı kültüründen öğeleri, günümüzle birleştirip minyatür anlayışıyla resimliyor. Geleneksel minyatürün biçimselliğinin çağdaş üretim metotlarıyla yeniden ele alınmasını hedefleyen atölye, 16 Mart Cuma günü 19:30-21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

Gabrielle Reeves ile “Suluboya ile İstanbul” Resimleri

pera müzesi sanatçı atölyeleri
Gabrielle Reeves ile “Suluboya ile İstanbul” Resimleri

Kesişen Dünyalar sergisinde yer alan manzara resimlerinin incelenerek yeniden ele alındığı “Suluboya ile İstanbul” atölyesi, sanatçı Gabrielle Reeves eşliğinde gerçekleşiyor. Atölye kapsamında katılımcılar, modern bir İstanbul resmi oluşturmak için temel çizim ve suluboya tekniklerinin nasıl kullanılacağını incelerken, renkleri kullanmayı deneyimliyor. Atölye, 17 Mart Cumartesi günü, 15:00-17:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Yasemin Özcan ile “Beyaz Bir Sayfa ya da Boş Bir Tabak: Seramik Atölyesi”

“Çamur tabaklar, hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz boş sayfalar olabilir mi?” sorusuyla başlayan “Beyaz Bir Sayfa ya da Boş Bir Tabak: Seramik Atölyesi”çalışmasında katılımcılar, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nda seçilen eserleri sanatçı Yasemin Özcan’dan öğrendikleri çamur şekillendirme teknikleriyle yorumluyor. Aynı zamanda katılımcıların boş bir sayfaya yazı yazmanın, resim çizmenin, yaratıcı süreçlerde başlamanın güçlüğü üzerine de düşüneceği atölye 23 Mart Cuma günü 19:30 – 21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

Çağrı Saray ile “Uygun Isıda Mekanlar”

Sanatçının 2001 yılından bu yana devam ettiği “Uygun Isıda Mekanlar” isimli serisini temel alan atölye kapsamında, mahrem alan ve kamusal alan kavramları incelenirken, bu alanlarda sanatçı tarafından gerçekleştirilmiş olan bir dizi çalışma Pera Müzesi’ne taşınıyor. Katılımcılarla kolektif bir üretim alanı oluşturmanın hedeflendiği atölyede mekana özgü bir de uygulama gerçekleştiriliyor. Atölye 24 Mart Cumartesi günü 15:00 – 17:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Ezgi Tok ile “Kişisel Ölçü Birimleri”

Ezgi Tok ile Kişisel Ölçü Birimleri atölyesi
Ezgi Tok ile Kişisel Ölçü Birimleri atölyesi

“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” sergisine yönelik hazırlanan atölye, ağırlık ve ölçülerin Orta Tunç Çağı’ndan günümüze kadar devam eden uzun yolculuğunu ve günümüz sanatı ile olan ilişkisini irdeliyor. Sanatçı Ezgi Tok’un eşlik edeceği atölye, iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, sanat tarihinin ağırlık ve ölçü ile olan ilişkisini mercek altına alırken, imge ve ölçü ilişkisinin resim, baskı, yerleştirme, video, mapping gibi farklı mecraların kullanımındaki yerini ve günümüz sanatına yansımalarını inceliyor. Çalışmanın ikinci bölümünde ise katılımcılar, taş ve çeşitli malzemelerle kişisel ölçü birimlerinin ve ölçüm gereçlerini oluşturuyor. Atölye, 30 Mart Cuma günü 19:30- 21:30 saatleri arasında düzenleniyor.

 

Reklamlar