“Döngüsel Seyir” adlı resim ve heykel sergisi Süleyman Saim Tekcan’ın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi kapsamında Sunay Akın da bir sanatçı söyleşisi veriyor.

Sanatçının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir proje olan “Döngüsel Seyir”in küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener üstleniyor. Şener, sergi yerleşimini grafik tasarımcısı Yeşim Demir ve Mimar Nevzat Sayın ile birlikte hazırlıyor.

Süleyman Saim Tekcan’ın 60 yıl gibi geniş bir zaman aralığında meydana getirdiği eserleri izleyiciye özel bir izlek ile sunuluyor. Böylece zaman-sanatçı ilişkisini vurgulayan sergi “kapılarını sanatçının zamanına açıyor”. 3-30 Mart tarihleri arsında MSGSÜ Tophhane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde ziyarete açık olacak olan sergi, pek çok etkinliğin yanı sıra 20 Mart’ta Sunay Akın ile yapılacak olan snatçı söyleşisine de ev sahipliği yapıyor.

Süleyman Saim Tekcan
Süleyman Saim Tekcan

“Döngüsel Seyir” sergisi hakkında

Süleyman Saim Tekcan, hayatının her aşamasında yarattığı eserlerini belli bir zaman çizelgesine oturtmadan sergiliyor eserlerini. Böylece, resim ve heykellerin tarihsel bir süreci yansıtan imgelerden ziyade zamansız birer sorgulayıcı olarak ele alınmasını sağlıyor. Öncelikle kendi belleğinden ve kültür coğrafyasının katmanlarından beslenen sanatçı, eserleriyle bu kaynakları evrensel bir dile aktarıyor.

Serginin amacı, retrospektif bir anlayışla hareket ederek her bir eserin birbiriyle bağını ve üretilirken sebep oldukları sanatsal kaygıları irdelemek. İçeriğine sıkı sıkıya bağlı kalınarak ortaya koyulan eserler sanatçının özgürleştirdiği formlarda vücut buluyor. Yüzeylerle desenlerin, yağlı boya ile formun adeta kendi dillerinde bir iletişim içinde oldukları sergide heybetli yapılarıyla heykeller üç boyutlu gerçekliğin birer simgesi niteliği taşıyor.

 

Reklamlar