Bankaların Türkiye’nin kredi notunun düşmesini nasıl değerlendiriyor?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürdü. Türkiye’nin not görünümü ise “negatif”ten “durağan”a çevrildi.

Kredi notunun düşürmesi ne anlama geliyor?

Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan kredi derecelendirme şirketi Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak daha düşürerek “Ba1″den “Ba2″ye getirdi.

Yeni not, Türkiye’nin borç yönetiminde kullanacağı kredilerin maliyetinin artması anlamına geliyor.

Moody’s Türkiye’nin notunu neden düşürdü?

Moody’s Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesinin nedeni olarak: “Para politikası etkinliğinin zayıflaması ve temel yapısal reformlarda gecikilmesi’ gerekçelerini sundu.

Türkiye’nin kredi itibarı

Moody’s, Standart&Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler bazında verdiği kredi notları, uzun vadeli makro yabancı yatırım için önem arz ediyor. Bundan dolayı ülkelerin ödemeler dengesi, bütçe gibi temel konularda minimum risk tablosu sunabilmesi gerekiyor.

Risk değerlendirmesinde Türkiye’nin yüksek ödemeler dengesi açığı, yüksek dış borç, yüksek bütçe açığı, artan politik ve küresel faiz oranlarına bağlı riskler kredi itibarının yeniden değerlendirilmesinde rol oynadı.

Bankalar kredi notunun düşmesine ne diyor?

Deniz Yatırım tarafından hazırlanan bülten değerlendirme şu şekilde yapıldı: “Karara gerekçe olarak şirketten yapılan açıklamada iki önemli başlık öne çıktı. Buna göre, kurumların direncindeki süregelen kayıp, dış şok riskindeki yüksek borç ve siyasi risklerin artışı not indiriminde önemli rol üstlendi. Mart 2017’de görünümün negatife çevrildiğini ve kurumların genel yaklaşımlarında 12-18 ay içerisinde negatif görünüme sahip ülke notlarında indirim yapıldığını dikkate alacak olursak, kararın zamanlama olarak sürpriz ancak beklenti olarak şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Fiyatlamalara yönelik muhtemel etkileri ise sınırlı düzeyde negatif olabilir ancak kalıcı bozulma ihtimalini düşük görüyoruz.”

Akbank tarafından hazırlanan bültende notun düşmesi şu şekilde değerlendirildi: “Moody’s kredi notundaki düşüşe gerekçe olarak iki neden sunuyor: İlki para politikasının etkinliğindeki azalma ve yapısal reformlardaki gecikmenin getirdiği kurumsal güç kaybı. İkincisi ise yüksek cari açık ve dış borç ile borç çevirme zorunluluklarının, artan belirsizlik ve yüksek küresel faiz oranları ortamında, bir dış şok riskini artırması. Kurum, Türkiye’nin potansiyel büyüme oranını yüzde 3,5- yüzde 4 seviyesinde, hükümetin yüzde 5 yönündeki tahmininin altında, görüyor. Karar sonrası piyasa tepkisi ise çok sınırlı.”

Reklamlar